7 năm trước

Chưa có cơ chế đặc thù trong phòng, chống khủng bố

Ngày 10/8, Ủy ban Quốc phòng - An ninh đã tổ chức thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Phòng, chống khủng bố.

Ngày 10/8, Ủy ban Quốc phòng - An ninh đã tổ chức thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Phòng, chống khủng bố.

Qua thẩm tra sơ bộ, nhiều ý kiến cho rằng, phòng, chống khủng bố là loại tội phạm đặc biệt, có tính quốc tế, có tính tổ chức và hết sức nguy hiểm nên dự án Luật cần xây dựng cơ chế đặc thù trong hoạt động phòng ngừa và chống khủng bố.


Ảnh chỉ có giá trị minh họa

Tuy nhiên, dự thảo Luật hiện chưa làm rõ được cơ chế đặc thù này mà mới chỉ xoay quanh biện pháp ngăn chặn, xử lý vụ việc khủng bố xảy ra và xây dựng lực lượng chuyên trách chống khủng bố.

Các ý kiến cũng thống nhất rằng, dự thảo Luật Phòng, chống khủng bố cần có cách định nghĩa riêng về khủng bố, phù hợp với mục tiêu chính trị, pháp lý của đất nước, phù hợp với các điều ước quốc tế, bảo đảm tính khả thi đối với hoạt động phòng, chống khủng bố và để phân biệt rõ với các loại tội phạm khác. Đồng thời, bổ sung những nội dung về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với chủ thể phạm tội khủng bố….

Dự án Luật Phòng, chống khủng bố sau khi hoàn thiện sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp tới.

T. Đình
theo Người Đưa Tin

Từ khóa: