8 năm trước

Clip vui: Khi nào bạn biết mình có đứa bạn tồi?

Trong giây phút cô bạn cảm thấy mình là người thật may mắn vì có những người bạn tuyệt vời thì...

Trong giây phút cô bạn cảm thấy mình là người thật may mắn vì có những người bạn tuyệt vời thì...

"Chúc mừng sinh nhật"

"Ước và thổi nến thôi!"

Và "Rầm!"

Quá sốc, cô bạn đã bất tỉnh luôn.

Moonie

Từ khóa: