Sự kiện hot
3 năm trước

Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG) bị phạt 200 triệu đồng do vi phạm về quản trị và thông tin sai lệch

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt 200 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 24/05/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 103/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

Theo đó, Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã có vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên HĐQT (căn cứ báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán). 

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện giao dịch cho vay 7.500.000.000 đồng đối với CTCP Thủy điện Thác xăng (bên liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty) nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty chấp thuận. Trong năm 2018 và 2019, Công ty có thực hiện các giao dịch với bên liên quan của Chủ tịch HĐQT (CTCP Thủy điện Thác Xăng, CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện, CTCP Quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam) nhưng chưa được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT Công ty chấp thuận).

Ngoài ra, Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam còn có hành vi công bố thông tin sai lệch đối với số liệu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 tại BCTC riêng, BCTC hợp nhất quý 4/2019; đối với thông tin giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình hình quản trị công ty năm 2018 và năm 2019.

Với 2 vi phạm nói trên, Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam bị Thanh tra UBCKNN xử phạt số tiền là 200 triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam được giao dịch với mã MCG.

Theo thông tin từ VnEconomy được biết, ngày 09/11/2018, HOSE đã ban hành quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG) vào diện kiểm soát kể từ ngày 16/11/2018 do Báo cáo Tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018 của công ty có ý kiến ngoại trừ trọng yếu và điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2017 dẫn tới lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2017 là -168 tỷ đồng.

Ngày 02/04/2021, HOSE đã nhận được BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của MCG với lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là -1,05 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là -326,21 tỷ đồng. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 tiếp tục có ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản nợ phải thu và nợ phải trả tại ngày 31/12/2020, đồng thời nhấn mạnh đến khả năng hoạt động liên tục của công ty. Ý kiến ngoại trừ đã tồn tại từ báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 đến nay và công ty vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Do đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu MCG việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu MCG sẽ căn cứ vào BCTC soát xét bán niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam.

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: