7 năm trước

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc bàn nhân sự

Các tổ bắt đầu thảo luận về danh sách đề cử ứng cử viên Ủy viên Trung ương Chính thức, ứng cử viên Ủy viên Trung ương Dự khuyết và ứng cử viên Ủy viên Kiểm tra Kỉ luật Trung ương.

Các tổ bắt đầu thảo luận về danh sách đề cử ứng cử viên Ủy viên Trung ương Chính thức, ứng cử viên Ủy viên Trung ương Dự khuyết và ứng cử viên Ủy viên Kiểm tra Kỉ luật Trung ương.

Ngày 14.11 tới, hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) sẽ tiến hành bầu chọn Ủy viên Trung ương Chính thức, Ủy viên Trung ương Dự khuyết và Ủy viên Kiểm tra Kỉ luật Trung ương. Sau đó, ngày 15.11, phiên họp toàn thể Hội nghị Trung ương 1 khóa 18 sẽ bầu hạt nhân quyền lực là Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18.

Danh sách Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, thậm chí là số lượng Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị tới nay vẫn là một bí mật. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18 sẽ tinh giản từ 9 người xuống còn 7 người nhằm giúp cho quyền lực được tập trung hơn.


Các đại biểu thảo luận về danh sách đề cử ứng cử viên Ủy ban Trung ương đảng
khóa 18 và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Ảnh Tân Hoa xã

Trước đó, ngày 10.11, đoàn chủ tịch Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 thông qua những cách thức bầu cử mới trong một hội nghị .Đoàn chủ tịch đã trình dự thảo nghị quyết về báo cáo của Ủy ban Trung ương đảng khóa 17, báo cáo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đảng, dự thảo sửa đổi Hiến pháp để các đoàn đại biểu thảo luận.

Ông Tập Cận Bình, Tổng thư ký của đại hội, thông báo danh sách đề cử các ứng cử viên của Ủy ban Trung ương đảng khóa 18 và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Các đại biểu sẽ thảo luận về danh sách và kiểm tra các thành viên của ban kiểm phiếu trước khi vòng bỏ phiếu cuối cùng diễn ra.

Trong khi đó, các vấn đề nổi cộm được đưa ra bàn thảo tại hội nghị vẫn đang làm nóng dư luận của nước này. Đại hội lần này được cho là phát đi tín hiệu “đi sâu cải cách thể chế kinh tế hơn nữa” và một số sắp xếp mang tính phương hướng của động thái này đã được xác định cho công tác kinh tế 5 năm tới.

Trong báo cáo trình bày tại Đại hội 18, cho dù ông Hồ Cẩm Đào đã nhấn mạnh vấn đề cốt lõi của thể chế kinh tế là xử lý tốt mối quan hệ giữa chính phủ và thị trường, nhấn mạnh cần phải tôn trọng quy luật thị trường, nhưng ông đồng thời cũng nhấn mạnh, cần “kiên định củng cố và phát triển kinh tế chế độ công hữu”, “thúc đẩy nguồn vốn nhà nước đầu tư nhiều hơn nữa vào các ngành nghề quan trọng và lĩnh vực then chốt liên quan đến an ninh quốc gia và huyết mạch kinh tế quốc dân..."

Có thể dự đoán, trong 5 năm tới, năng lực kiểm soát nguồn vốn nhà nước sẽ tiếp tục được tăng cường. Tuy nhiên, báo cáo cũng nhấn mạnh, cần “đảm bảo mọi thực thể kinh tế được bình đẳng theo pháp luật trong việc sử dụng các nhân tố sản xuất và công bằng khi tham gia cạnh tranh thị trường.

Dự kiến trong 5 năm tới, khi tình hình kinh tế-xã hội không xuất hiện những đợt sóng lớn, “quốc tiến dân cùng tiến” sẽ trở thành chính sách kinh tế chủ đạo của Trung Quốc.

Quang Minh
theo Dân Việt

Từ khóa: