khoảng 1 tháng trước

Đắk Lắk: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019

Trong hai ngày 28 và 29 tháng 11, Đại hội đại biểu Các Dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2019 đã diễn ra với sự tham dự của hơn 480 đại biểu chính thức, trong đó có 280 người dân tộc thiểu số đại diện cho 49 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh, đây là những đại biểu có nhiều đóng góp cho công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Tỉnh Đắk Lắk có 1 thành phố, 1 thị xã, 13 huyện, trong đó có 184 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 152 xã, 20 phường và 12 thị trấn, dân số toàn tỉnh có hơn 1,8 triệu người, với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, đồng bào các DTTS có 667.322 người, chiếm 35,6% so với tổng dân số toàn tỉnh.

Tính đến ngày 01/11/2019, toàn tỉnh đã có 43/152 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (đạt tỷ lệ 28,3%, vượt kế hoạch đề ra 03 xã), bình quân mỗi xã đạt 14 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Dự kiến cuối năm 2020, tỉnh Đắk Lắk có 61 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó có một đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Tổng vốn nguồn lực xây dựng Nông thôn mới đạt 140 nghìn 700 tỷ đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm 6,56%, bình quân giảm 2,19%/năm, từ 19,37% xuống còn 12,81%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm 11,68%, bình quân 3,89%/năm, từ 37,17% xuống còn 25,49% và tỷ lệ hộ nghèo tại các xã ĐBKK giảm 13,37%, bình quân giảm 4,46%/năm, từ 55,62% xuống còn 42,25%, cùng với đó, cơ sở hạ tầng các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 tính đến nay 100% số xã ở Đắk Lắk có đường ô tô đến trung tâm và có điện lưới quốc gia với hơn 98,5% số hộ được sử dụng điện, thu nhập bình quân đầu người của Đắk Lắk đạt 45,5 triệu đồng, cao gấp 1,54 lần so năm 2014.

Qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ II năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và sự quản lý của chính quyền các cấp, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh được tăng cường, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc và sự đoàn kết các dân tộc trong tình hình mới được nâng lên. Nhiều chủ trương, chính sách được ban hành và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Các chương trình, dự án, cơ sở hạ tầng được đầu tư thực hiện đồng bộ, có trọng điểm.

Hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước và các công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế, bưu điện, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến thuộc các lĩnh vực, các thế hệ thuộc nhiều thành phần dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Đại hội cũng đã thông qua Quyết tâm thư thể hiện ý chí và nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã chọn; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược công tác dân tộc trong những năm tới.

Các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị nhất là cấp cơ sở và thôn, bon, buôn, bản; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương nhất là khu vực khó khăn, vùng biên giới, chung tay thực hiện tốt hương ước, quy ước ở các khu dân cư, xóa bỏ dần những tập tục lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh Đắk Lắk trao Kỷ niệm chương, tặng Bằng khen cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc thời gian qua, đồng thời thống nhất bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II tại Hà Nội.

Ngọc Giàu
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: