Nestlé Việt Nam nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc phát triển nông nghiệp bền vững

Nestlé Việt Nam nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc phát triển nông nghiệp bền vững

1 ngày trước

Ngày 17/5, Công ty Nestlé Việt Nam vinh dự được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao bằng khen với thành tích xuất sắc đóng góp cho ngành cà phê Việt Nam và phát triển nông nghiệp bền vững theo mô hình hợp tác công tư – PPP, góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn.