7 năm trước

Gần 900 tỷ đồng cho dự báo ngư trường

Bộ NNPTNT đã xây dựng đề án “Dự báo ngư trường khai thác hải sản” với tổng số tiền đầu tư lên tới 886 tỷ đồng để hoàn thiện công tác dự báo ngư trường khai thác hải sản.

Bộ NNPTNT đã xây dựng đề án “Dự báo ngư trường khai thác hải sản” với tổng số tiền đầu tư lên tới 886 tỷ đồng để hoàn thiện công tác dự báo ngư trường khai thác hải sản.

Theo Bộ NNPTNT, Việt Nam hiện có gần 130.000 phương tiện khai thác hải sản, tăng gần 1,6 lần so với năm 2000. Song để duy trì, phát triển bền vững, khai thác hải sản, Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có vấn đề về dự báo ngư trường.

Theo Tổng cục Thuỷ sản, công tác dự báo cho ngư trường khai thác hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chất lượng, tần suất bản tin dự báo chưa kịp thời, cũng như chưa phục vụ cho công tác dự báo. Công tác dự báo cũng chưa tổ chức được hệ thống thu thập thông tin, phân tích và xử lý số liệu và dự báo ngư trường khai thác hải sản một cách khoa học, đồng bộ...

Mặt khác, công tác phát hành dự báo còn nhiều bất cập, mỗi năm 2 lần (vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm), nên thông tin dự báo không đưa được đến ngư dân kịp thời và không rộng khắp.


Việc hiện đại hóa dự báo ngư trường sẽ giúp cho công tác đánh bắt hải sản đạt hiệu quả cao hơn.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ NNPTNT đã xây dựng đề án “Dự báo ngư trường khai thác hải sản” với tổng số tiền đầu tư lên tới 886 tỷ đồng để hoàn thiện công tác dự báo ngư trường khai thác hải sản. Ông Lê Trần Nguyên Hùng – Trưởng phòng Quản lý khai thác thủy sản (Cục KTBVNLTS) cho hay:

“Đề án sẽ được triển khai từ năm 2013 đến năm 2020 với mục tiêu nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức dự báo ngư trường khai thác hải sản từ T.Ư đến địa phương với quy trình công nghệ hiện đại, phù hợp điều kiện Việt Nam, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác và hỗ trợ thông tin cho quản lý KTBVNLTS, tạo cơ sở khoa học cho công tác quản lý nghề cá theo hướng bền vững”.

Theo Tổng cục Thủy sản, đến trước năm 2015 phải dự báo được mùa vụ, hằng tháng, loài hải sản chính, ngư trường trọng điểm, nghề trọng điểm. Sau năm 2015, sẽ phải dự báo được nửa tháng, thậm chí tuần và dự báo tức thời các ngư trường. Thứ trưởng Vũ Văn Tám khẳng định: “Tổng cục Thủy sản sẽ sử dụng mọi nguồn lực để có thể điều tra nguồn lợi, dự báo ngư trường chính xác phục vụ ngư dân, chấm dứt tình trạng đánh mò hiện tại”.

Đình Thắng
theo Dân Việt

Từ khóa: