3 tháng trước

Hải Dương: Bước đột phá trong xây dựng Nông thôn mới

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở tỉnh Hải Dương được quan tâm chỉ đạo và đầu tư quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương đã thu hút sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân. Bằng nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ và các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, đến hết năm 2018, tỉnh Hải Dương có 174 xã đạt chuẩn NTM (đạt 76,7%).

Trong quá trình xây dựng Nông thôn mới, diện mạo nông thôn của tỉnh Hải Dương đã có nhiều thay đổi vượt bậc, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực, sản xuất nông nghiệp, đời sống và thu nhập của người dân nâng lên rõ rệt. Bức tranh nông nghiệp của tỉnh Hải Dương trong năm 2018 có những gam màu sáng bởi các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đều thu được kết quả khả quan. Cụ thể, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 18.348 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2017. Giá trị sản phẩm bình quân trên mỗi héc-ta đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 145,3 triệu đồng, tăng gần 6 triệu đồng. Năng suất lúa tăng cao, đạt 60,5 tạ/ha, tăng 4,8 tạ/ha so với năm 2017. Rau màu, cây ăn quả tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao.

Một góc TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Một góc TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Năm 2018 cũng là thời điểm lĩnh vực chăn nuôi lợn phục hồi sau một thời gian khủng hoảng trầm trọng. Tuy tổng đàn lợn giảm 4,2% so với năm trước song phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh, tránh nguy cơ phá vỡ quy hoạch trong những năm tiếp theo. Chăn nuôi lợn dần ổn định với giá bán ở mức khá cao, tạo điều kiện cho người nuôi khắc phục hậu quả của tình trạng rớt giá. Do nhu cầu của thị trường, quy mô đàn gia cầm được mở rộng, ước đạt gần 12 triệu con, tăng 2,8%. Nuôi thủy sản tiếp tục được duy trì với sản lượng đạt gần 71.000 tấn, tăng 1,2%. Thế mạnh về nuôi cá lồng cũng được các địa phương phát huy hiệu quả. Hiện năng suất mỗi lồng nuôi đã đạt 4 tấn/năm, gần bằng 1 ha mặt nước và cho thu lãi từ 50-60 triệu đồng/năm.

Các vùng sản xuất chuyên canh theo sản phẩm đặc thù của từng địa phương như rau vụ đông (Gia Lộc), cà rốt (Cẩm Giàng), hành tỏi (Kinh Môn), vải thiều (Thanh Hà)... được đầu tư phát triển. Đặc biệt, đây cũng là năm sản lượng vải - nông sản đặc sản của tỉnh - đạt cao nhất từ trước đến nay, với hơn 66.000 tấn. Năng suất tăng cao, tiêu thụ thuận lợi đã đem lại nguồn thu lớn cho người trồng vải. Các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đều thu được kết quả khả quan.

Không chỉ đạt những con số ấn tượng về năng suất, sản lượng, mà thực tế sản xuất nông nghiệp của Hải Dương còn mang đậm dấu ấn của một nền nông nghiệp chú trọng chất lượng sản phẩm và xây dựng liên kết chuỗi để phát triển dài lâu. Hiện toàn tỉnh đã xây dựng được 37 chuỗi liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, tạo được mối liên kết sản xuất - tiêu thụ để nâng cao giá trị nông sản. Hải Dương có 3/11 huyện đã về đích Nông thôn mới. Với những kinh nghiệm đã có, cùng sự đầu tư, đồng lòng của người dân, xây dựng Nông thôn mới ở Hải Dương vẫn đang theo đúng định hướng và lộ trình về đích.

Công tác xây dựng Nông thôn mới (NTM) tiếp tục được tập trung thực hiện. Các địa phương đăng ký hoàn thành xây dựng NTM năm 2018 đã tích cực triển khai hoàn thành các tiêu chí. Đến nay đã có các huyện Kinh Môn, Cẩm Giàng, TP Chí Linh đạt chuẩn NTM. Năm 2018, toàn tỉnh có 174 xã đạt chuẩn NTM (đạt 76,7%), bình quân mỗi xã trong tỉnh đạt 17,9 tiêu chí, tăng 0,6 tiêu chí so với cuối năm 2017.

Xây dựng Nông thôn mới tạo điều kiện cho các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác vào cuộc sống, người dân phấn khởi, có nhiều việc làm mới được tạo ra và thu nhập tăng cao, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trong tỉnh năm 2018 đạt 40,1 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2, 54 %. Thị trường lao động tiếp tục được củng cố và phát triển.

Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Về cơ sở vật chất trường học, hiện nay toàn tỉnh có 653 trường (tăng 63 trường đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới cấp nước sạch được cung cấp tới 100% các xã ; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch năm 2018 ước đạt 94%. Công tác an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy.

Đặc biệt, kết cấu hạ tầng giao thông ở khu vực nông thôn được chú trọng đầu tư, làm cho diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, làng nghề phát triển quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, kinh tế tỉnh Hải Dương vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: trong sản xuất nông nghiệp, diện tích cây vụ đông tiếp tục có xu hướng giảm. Chưa có doanh nghiệp lớn đầu tư trực tiếp vào sản xuất trồng trọt để hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

Năm 2019 sắp tới, Hải Dương phấn đấu đến 31/12/2019 với mục tiêu bình quân các xã trong toàn tỉnh đạt 18,6 tiêu chí/xã. Toàn tỉnh phấn đấu có thêm 34 xã đạt chuẩn NTM nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 202/220 xã, đạt 91,4% và thành phố Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Cùng đó, tỉnh Hải Dương phấn đấu 4 huyện: Nam Sách, Bình Giang, Gia Lộc và Thanh Miện được công nhận huyện đạt chuẩn NTM và TP Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019. Đối với 29 xã đăng ký đạt chuẩn nâng cao tiếp tục phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.

Kế hoạch này sẽ được thực hiện với 9 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng NTM. Nâng cao năng lực BCĐ và bộ máy giúp việc các cấp. Tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng NTM. Đẩy mạnh chỉ đạo phát triển SX nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa NTM, giữ vững an ninh trật tự ở nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các xã khó khăn. Giải pháp xử lý nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách…

Với truyền thống là nền tảng, là động lực, cùng sự cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm cùng với những kết quả hoạt động rất thành công trong năm 2018, hi vọng tỉnh Hải Dương sẽ hoàn thành được những mục tiêu đã đề ra với những thành công mới.

Liên - Thiện
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: