3 tuần trước

Huyện Cần Đước, tỉnh Long An: Công bố rộng rãi thông tin dự án

Nhằm giúp người dân hiểu rõ pháp lý cũng như tiến độ thi công của các dự án trên địa bàn, UBND huyện Cần Đước đã thực hiện công bố thông tin rộng rãi trên các kênh địa phương.

UBND huỵện Cần Đước cho biết, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Cần Đước đã được UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khu dân cư đang triển khai thực hiện là 20 dự án với tổng diện tích là 547 ha.

Theo quy định, các chủ đầu tư tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan về đất đai, quy hoạch xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, khi hoàn chỉnh xây dựng hạ tầng phải tổ chức nghiệm thu xong mới đủ điều kiện thực hiện tổ chức rao bán lô nền, kinh doanh bất động sản.

Huyện Cần Đước được đánh giá là một trong những huyện có chỉ số tăng trưởng kinh tế nhanh nhất Long An
Huyện Cần Đước được đánh giá là một trong những huyện có chỉ số tăng trưởng kinh tế nhanh nhất Long An

UBND huyện Cần Đước đã triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh Long An ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 đến các tổ chức, cá nhân, người dân nắm biết thông tin khi tham gia giao dịch bất động sản đến các tổ chức chính trị - xã hội huyện, UBND các xã, trị trấn và các tổ chức, cá nhân, người dân nắm biết cụ thể về tính pháp lý từng dụ án, thửa đất.

Đồng thời, UBND huyện Cần Đước ban hành Văn bản chỉ đạo liên quan đến chấn chỉnh công tác quản lý trong hoạt động kinh doanh bất động sản, trật tự xây dựng, đất đai trong thời gian qua... góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh trên địa bàn huyện Cần Đước.

Thực tế hiện nay trong khi các chủ đầu tư dự án khu dân cư sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư đang lập các thủ tục đất đai, quy hoạch xây dựng, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Thế nhưng, chủ đầu tư thực hiện ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện rao bán lô nền khi dự án chưa đủ điều kiện đang diễn ra phức tạp và vượt quá thẩm quyền kiểm tra, xử lý của cấp huyện như: hợp đồng nguyên tắc với sàn giao dịch để tổ chức rao bán, tổ chức giới thiệu sản phẩm, đặt chỗ ở khu vức ngoài địa phương... không đúng quy định, ảnh hưởng an ninh trật tự, gây dư luận hoang mang, không tốt cho người dân.

Mặc dù, UBND huyện Cần Đước đã thành lập Đoàn kiểm tra, thường xuyên phối hợp UBND các xã, thị trấn kiểm tra, làm việc với chủ đầu tư dự án và chỉ nắm biết thông tin qua phản ảnh của báo chỉ nên rất khó khăn đối với việc xử lý các chủ đầu tư, các sàn giao dịch kinh doanh bất động sản đăng tin rao bán sản phẩm dự án dân cư chưa đủ điều kiện.

Xuất phát tình hình trên, UBND huyện đã thực hiện công bố thông tin rộng rãi trên trang thông tin điện tử huyện Cần Đước, Đài truyền thanh huyện, các xã và thị trấn Cần Đước về pháp lý, tiến độ triển khai các dự án khu cư, tái định cư trên địa bàn huyện Cần Đước.

Kỳ Phương - Quốc Cường
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: