khoảng 1 tháng trước

Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam: Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững

Mặc dù thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh khó khăn, thuận lợi đan xen, nhưng với sự chỉ đạo tập trung của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, giám sát của HĐND huyện; sự điều hành quyết liệt của UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 huyện Kim Bảng phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và tăng so với cùng kỳ.

Nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hà Nam, cách Hà Nội khoảng 60 km, huyện Kim Bảng có diện tích tự nhiên là 17.540 ha chiếm 20,38 % tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Hà Nam. Toàn huyện có 16 xã và 02 thị trấn. Thị trấn Quế là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá của huyện, cách thành phố Phủ Lý khoảng 6 km về phía Đông Nam. Huyện Kim Bảng nằm gần quốc lộ 1A, có các tuyến quốc lộ 21A, 21B, 38 chạy qua. Đây là một vị trí thuận lợi trong giao lưu kinh tế - văn hoá - xã hội, thu hút vốn đầu tư trong nước và ngoài nước, là một trong những địa bàn quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Nam.

  Toàn cảnh cuộc họp HĐND khóa XVII - kỳ họp thứ IX của huyện Kim Bảng
  Toàn cảnh cuộc họp HĐND khóa XVII - kỳ họp thứ IX của huyện Kim Bảng

Tuy còn gặp những khó khăn, thách thức ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội nhưng với quyết tâm cao, sự nỗ lực từ các cấp ủy đảng, chính quyền, tình hình kinh tế xã hội huyện Kim Bảng năm 2019 tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện đạt 15%. Cơ cấu kinh tế đến cuối năm đạt: Nông - lâm - thủy sản 9,7%; Công nghiệp - xây dựng 66,2%; Dịch vụ 24,1%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 80 triệu đồng, bằng 109,6% kế hoạch, tăng 26,6% so với năm 2018; theo điều tra mức sống ước đạt 52 triệu đồng, bằng 108,3% kế hoạch, tăng 21,8% so với năm 2018. Giải quyết việc bằng 101,3% kế hoạch, tăng 4,0% so với năm 2018. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 66,5%, tăng 5,5% so với năm 2018. Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp còn 29,5%, giảm 5,5% so với năm 2018, vượt kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,23%, giảm 0,38% so với năm 2018, vượt kế hoạch. Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh ước đạt 98,7%, tăng 0,2% so với năm 2018, đạt kế hoạch. Tỷ lệ rác thải được thu gom ước đạt 94,7%, tăng 0,7% so với năm 2018, vượt kế hoạch. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa giữ vững 91,0%, tăng 0,5% so với năm 2018, vượt kế hoạch. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 4.900 tỷ đồng, bằng 119,5% kế hoạch, tăng 43,2% so với năm 2018…

Xác định được tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp là một ngành chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, năm qua, huyện Kim Bảng đã chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng Nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện chủ trương tích tụ, tập trung ruộng đất, các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Triển khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2019 - 2020. Thành lập mới 03 Hợp tác xã ít thành viên tại xã Thanh Sơn, Hoàng Tây.

Về sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 11.500 tỷ đồng, đạt 107,27% KH, tăng 31,2% so với cùng kỳ. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng, trong đó một số sản phẩm tăng trưởng cao. Ngoài ra, huyện cũng đẩy mạnh việc quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, ngành nghề nông thôn; tiếp tục thực hiện Kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống Gốm Quyết Thành.

Về tài chính - Thương mại dịch vụ, thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2019 ước đạt 1.100 tỷ đồng, bằng 177,9% dự toán tỉnh giao, 160,3% dự toán địa phương, tăng 35,5% so với năm 2018, một số chỉ tiêu thu tăng khá so với cùng kỳ. Đảm bảo các khoản chi theo dự toán đầu năm, đúng quy định của nhà nước, tập trung chi đảm bảo an sinh xã hội, nguồn chi lương.

Về công tác quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường. Thành lập 9 đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai ở các xã, thị trấn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi; xử lý các tồn tại, vi phạm trong thực hiện KH566 của UBND tỉnh, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đạt 96,3%.

Đẩy mạnh quản lý trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và trật tự đô thị. Giám sát chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nước sạch nông thôn; các dự án đã có chủ trương đầu tư theo luật đầu tư công, tập trung các công trình trường học, nhà văn hóa, đường giao thông. Triển khai quy hoạch xây dựng đô thị Kim Bảng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp với các nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, các khu tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất...

Năm 2019, huyện đã phê duyệt 59 phương án thuộc 27 dự án, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 280,791 tỷ đồng; số hộ ảnh hưởng 2.392 hộ; diện tích ảnh hưởng 153,471 ha. Các dự án cơ bản đảm bảo được tiến độ, thời gian.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được huyện thực hiện thông qua việc nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng làng, gia đình, cơ quan văn hóa và đảm bảo vệ sinh môi trường thôn, xóm, các làng nghề. Cụ thể, huyện tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, hướng trọng tâm tuyên truyền những thành tựu nổi bật của huyện, địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, đất đai, các cơ chế chính sách của nhà nước; mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng các ngày lễ lớn. Phối hợp, tổ chức thành công Lễ hội xuân Tam Chúc; Đại lễ phật Đản Vesak 2019...

Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Công tác khám chữa bệnh, quản lý hành nghề y dược tư nhân được tăng cường. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai tích cực, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Đảm bảo tốt an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyễn đán, các sự kiện chính trị, Lễ hội lớn ở địa phương. Phối hợp, đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, du khách trong nước và Quốc tế về tham dự Lễ hội tại địa bàn.

Năm qua, Ủy ban nhân dân huyện đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp điều hành của UBND tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, các Nghị quyết của HĐND và các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đã ban hành. Công tác chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời bao quát toàn diện mọi lĩnh vực đời sống xã hội, hướng về cơ sở, nắm bắt thông tin và chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh nhanh chóng, kịp thời.

Nhìn chung, năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch. Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Thu ngân sách tăng cao. Quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông được tăng cường. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đảm bảo được tiến độ. Văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng cao.

Năm 2020, huyện Kim Bảng giữ vững mục tiêu ổn định phát triển kinh tế xã hội. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị. Nâng cao năng suất lao động; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp nhằm tận dụng các cơ hội phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có của một vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Hà Nam, hy vọng huyện Kim Bảng sẽ phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch cả nhiệm kỳ và những giai đoạn tiếp theo.

Thanh Phong
Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: