9 tháng trước

Huyện Phúc Thọ: Tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Phúc Thọ là một trong ba địa phương có phong trào sản xuất nông nghiệp mạnh nhất TP Hà Nội. Tuy kinh tế còn nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp, ngành nghề chậm phát triển nhưng vượt lên những thách thức này, Phúc Thọ đã tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tạo bước đột đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 9 tháng đầu năm năm 2017 với sự quyết liệt, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Phúc Thọ đạt kết quả khá toàn diện.

Về sản xuất nông nghiệp tổng diện tích gieo trồng là 12.952 ha, đạt 99,2% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực ước đạt 56.400 tấn; các mô hình khuyến nông đạt hiệu quả cao. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì và phát triển khá, tổng giá trị ước đạt 2.185 tỷ đồng. Việc thực hiện Cuộc vận động “3 sạch” gồm môi trường sạch, nước sạch và nông nghiệp sạch ở tất cả các xã, thị trấn đạt kết quả khá rõ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, môi trường sống được cải thiện rõ rệt.

Một góc thị trấn Phúc Thọ

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được thực hiện hiệu quả, xây dựng hồ sơ đề nghị Thành phố thẩm định huyện nông thôn mới. Thu ngân sách Nhà nước đạt 104,3% dự toán HĐND huyện giao. Chi ngân sách chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Việc triển khai các đề án, kế hoạch thực hiện chương trình của Thành ủy, Huyện ủy tiếp tục có những chuyển biến rõ rệt…

Giá trị sản xuất Công nghệ -Tiểu thụ công nghệ ước 2.185 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ ước 2.670 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 207 tỷ đồng, đạt 104,3% dự toán HĐND huyện giao; tổng thu ngân sách địa phương ước 917 tỷ đồng, đạt 91% dự toán; tổng chi ngân sách địa phương ước 721 tỷ đồng, đạt 71,3% dự toán.

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong nhiều năm qua luôn được lãnh đạo UBND huyện Phúc Thọ coi trọng và là một trong những mục tiêu góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm 2017, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tổng số sinh toàn huyện trong 9 tháng đầu năm 2017 là 1.817 trẻ, tăng 95 trẻ so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, số trẻ trai là 968 trẻ, số trẻ gái là 849 trẻ; tỷ số giới tính khi sinh là 114 trẻ trai/100 trẻ gái; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 11,9%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 72%, sơ sinh đạt 82,9%.

Các hoạt động văn hoá, thông tin tuyên truyền, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển và đổi mới; chế độ chính sách đối với các đối tượng thụ hưởng thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn đạt kết quả khá. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động thăm, làm việc của các Đoàn công tác Trung ương, thành phố về huyện.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, 3 tháng cuối năm huyện Phúc Thọ tập trung triển khai các giải pháp nhằm giải quyết tốt mặt còn tồn tại, hạn chế và tập trung nhiệm vụ như chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả; tạo điều kiện, khuyến khích doanh ngiệp đầu tư phát triển; kiểm soát chặt chẽ VSATTP, vệ sinh môi trường nhằm hướng tới môi trường sạch, nông nghiệp an toàn; đánh giá, rà soát và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu xây dựng NTM; công tác đầu tư cần quan tâm lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực, công khai; tiếp tục có giải pháp thu hút đầu tư; rà soát dự án đấu giá đất; tổ chức nhiều hoạt động vui chơi văn hóa cho nhân dân dịp lễ, tết, lễ hội đền Hát Môn; về giáo dục đề nghị các trường học tăng cường công tác vệ sinh môi trường, kiểm soát chặt chẽ các bếp ăn; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2018…

Đinh Thiện
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: