3 tháng trước

Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang: Bức tranh Kinh tế - Xã hội có nhiều khởi sắc

Tân Yên là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, cách trung tâm TP Bắc Giang 15km về phía Tây, có diện tích tự nhiên 204,3 km2. Gần 60 năm qua, với truyền thống anh hùng, cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cán bộ, Đảng viên, quân và dân huyện Tân Yên đã tích cực phát triển Kinh tế - Xã hội một cách toàn diện.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân và nhân dân trong huyện Tân Yên, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển khá toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, thể hiện ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân.

Kết quả quý I/2019, kinh tế của huyện tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức, từng bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Theo đó, hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ổn định và có bước phát triển, tập trung chủ yếu ở ngành dệt may, sản xuất hàng điện tử, hàng gia công. Giá trị sản xuất CN - TTCN quý 1 ước đạt 335 tỷ đồng đạt 22, 5%so với kế hoạch năm, tăng 34%so với cùng kỳ năm trước.

Trung tâm hành chính huyện Tân Yên – tỉnh Bắc Giang
Trung tâm hành chính huyện Tân Yên – tỉnh Bắc Giang

Sản xuất nông nghiệp, thủy sản ổn định. Chỉ đạo thu hoạch cây màu vụ Đông, triển khai sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2019 đảm bảo khung thời vụ và tiến độ đề ra. Cụ thể: vụ Đông 2018 - 2019: 100% cây trồng đã thu hoạch xong, diện tích gieo trồng 4.183, 5/4200ha, đạt 99, 6% KH, giảm 1, 86% so cùng kỳ. Huyện tiếp tục mở rộng vùng sản xuất rau an toàn, vùng sản xuất rau quả thực phẩm sản xuất theo quy trình VietGAP. Duy trì sản xuất đối với 24 cánh đồng mẫu tại 15 xã trên địa bàn huyện. Phối hợp, kết nối với 11 doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vụ Chiêm Xuân. Trong quý, huyện đã thực hiện hỗ trợ 577,5 triệu đồng cho các hộ sản xuất theo Đề án phát triển cây vú sữa, cây dược liệu, Nghị quyết phát triến cây ăn quả và kế hoạch sản xuất hàng hóa vụ Đông năm 2018.

Hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ quý I tăng mạnh do nhu cầu thị trường tăng vào dịp tết Nguyên đán. Giá trị sản xuất thương mại,dịch vụ ước đạt 655 tỷ đồng, bằng 18,6% kế hoạch, tăng 22,5%so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt 153,1 tỷ đồng, bằng 21% dự toán huyện giao,trong đó: thu ngân sách trên địa bàn 63,7 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch huyện giao.

Đồng thời, huyện cũng tập trung chỉ đạo các xã xây dựng NTM. Năm 2019 đã có thêm 6 xã về đích NTM. Các xã còn lại bình quân đã đạt 16 tiêu chí. Cuộc vận động xây dựng NTM đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo ra hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Sự nghiệp văn hoá, thể thao, thông tin - truyền thông của huyện cũng phát triển sâu rộng và bền vững, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tinh thần của nhân dân. Các hoạt động văn thể mỹ, thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan… thường xuyên được tổ chức sôi nổi, phong phú đa dạng từ cơ sở đến huyện. Các hoạt động văn hóa, thông tin thể thao được duy trì và phát triển. Các hoạt động văn hóa , văn nghệ , thể dục thể thao chuẩn bị cho nhân dân đón Tết , “Mừng Đảng, Mừng xuân” được triển khai thực hiện tích cực và hiệu quả. Tỷ lệ gia đình văn hoá, thôn, khu phố đều vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2018 có 44.471 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá (đạt 94,4%).

Công tác phòng chống dịch bệnh động vật được triển khai thực hiện quyết liệt. Chính sách an sinh xã hội đảm bảo, 100% hộ nghèo và một số hộ khó khăn được hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán. Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trật tự đạt nhiều kết quả, tai nạn giao thông giảm, văn hóa công sở được nâng lên…tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận đánh giá đúng thực trạng tình hình, tìm ra những nguyên nhân yếu kém để khắc phục và thống nhất đề ra 11 nhiệm vụ trong tâm cần thực hiện trong quý II.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm cơ bản đều đạt khá so với kế hoạch. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đều tăng so cùng kỳ, thu hút đầu tư có tiến triển tốt; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã được kiểm soát. Các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp kịp thời khuyến khích các hộ dân đầu tư sản xuất; mô hình cánh đồng mẫu lớn cho thu nhập cao, ổn định.

An sinh xã hội đảm bảo, 100 % hộ nghèo và một số hộ khó khăn được hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán; Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trật tự đạt nhiều kết quả. Dự báo khả năng thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019 sẽ hoàn thành, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Phát huy thành tích đã đạt được, trong quý II năm 2019, toàn huyện Tân Yên tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2019. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hoá; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng thành công mô hình Nông thôn mới.

Cùng với đó, huyện sẽ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, tạo sự chuyển biến mới trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, xã hội... Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giải quyết tốt các vấn đề về lao động, việc làm, xoá đói, giảm nghèo. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ huyện tới cơ sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đinh Thiện
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: