8 năm trước

Không thu phí đường bộ qua xăng dầu

Quan điểm này được đại diện Bộ Tài chính đưa ra trong cuộc họp bàn với Bộ GTVT và Bộ Tư pháp mới đây về việc thống nhất phương án lập Quỹ bảo trì đường bộ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 Quan điểm này được đại diện Bộ Tài chính đưa ra trong cuộc họp bàn với Bộ GTVT và Bộ Tư pháp mới đây về việc thống nhất phương án lập Quỹ bảo trì đường bộ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh khẳng định Bộ bảo lưu ý kiến không thu phí sử dụng đường bộ qua xăng dầu và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nghiên cứu để nguồn vốn mà quỹ bảo trì thu được chỉ sử dụng vào mục đích sử chữa đường bộ.

Cũng theo đề nghị của Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh, việc thu phí đối với mô tô, xe máy nên giao cho các địa phương quyết định mức thu, lộ trình thu tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng nơi.

Bộ Tài chính không quyết việc thu phí sử dụng đường bộ qua xăng dầu. Trong khi đó,chậm nhất là đến 30/10 phải có tờ trình Chính phủ quyết định

Về vấn đề lập và quản lý Qũy bảo trì đường bộ, đại diện Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp cho rằng mức đóng góp của người dân vào Quỹ bảo trì đường bộ là rất lớn, vì vậy cần phải có cơ chế làm rõ tính minh bạch trong thu - chi để người dân đóng tiền vào Quỹ có thể dễ dàng kiểm tra, giám sát.

Theo đại diện 2 Bộ này: phải cân nhắc mức đóng góp của dân, sao cho hợp lý, không quá cao so với mức thu nhập chung; mức thu phí cũng cần phải có lộ trình, không nên nhảy từ mức thu qua trạm thu phí khá thấp hiện nay sang mức phí quá cao gây xáo trộn lớn. Ngoài ta, việc tuyên truyền cho người dân thông suốt về Quỹ cần phải làm thật thấu đáo.

Công tác thu phí cho Quỹ bảo trì đường bộ dứt khoát không được làm tăng bộ máy. Thu phí giao thông qua xe máy thống nhất sẽ giao cho địa phương quyết định mức thu, lộ trình thu tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của địa phương và quyết định của Hội đồng nhân dân, Bộ GTVT chỉ xây dựng quy định khung. Việc giải quyết lao động dôi dừ từ các trạm thu phí bị giải thể sẽ đưa sử dụng các quỹ chính sách lao động hiện tại và Luật Lao động, không sử dụng kinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ.

Trước những quan điểm nêu trên, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đồng ý với các ý kiến của 2 Bộ Tài chính và Tư pháp. Các Bộ đi đến thống nhất sẽ chỉnh sửa phương án thu phí qua xăng dầu để trình Thủ tướng Chính phủ.

Với phương án 1 - phương án được các Bộ thống nhất lựa chọn, Quỹ bảo trì đường bộ sẽ được hình thành từ nguồn thu chủ yếu qua đầu phương tiện giao thông, gồm cả ôtô và xe máy, cộng với ngân sách Nhà nước cấp bù cho đủ nhu cầu. Cùng với đó, các trạm thu phí nộp ngân sách sẽ được giải thể, các trạm đã bán quyền thu phí hoạt động lâu nhất đến năm 2015. Các trạm thu phí của nhà đầu tư BOT vẫn hoạt động bình thường.
 
Ngoài ra, các bộ vẫn dự kiến trình thêm phương án 2, theo đó Quỹ bảo trì đường bộ được hình thành qua 3 nguồn thu chủ yếu là qua đầu phương tiện (chỉ thu ôtô), thu qua phí xăng và Ngân sách Nhà nước cấp bù thêm cho đủ nhu cầu.

Theo tính toán của các Bộ GTVT, Tài chính và Tư pháp, việc huy động các nguồn thu cho Quỹ bảo trì đường bộ sẽ được thực hiện theo lộ trình cụ thể. Quỹ có thể chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2012, trong đó năm đầu tiên đáp ứng được 70% nhu cầu sửa chữa đường bộ, tổng nguồn thu cho Quỹ sẽ đạt được cao nhất đáp ứng toàn bộ nhu cầu sau 5 năm hoạt động.

Được biết, chậm nhất là đến ngày 30/10, các phương án thu phí lập Qũy bảo trì sẽ được các Bộ hoàn tất dự thảo và trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Quỳnh Anh
Theo dantri


Từ khóa: