Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Lĩnh vực thương mại điện tử trong năm 2022 đạt quy mô 12,3 tỷ USD

Trước hiện trạng của nền kinh tế chịu nhiều tác động nặng nề vừa qua, ước tính chung năm 2022 thương mại điện tử nước ta vẫn tăng trưởng khoảng 15% và đạt quy mô khoảng 13,2 tỷ USD.

Hà Nội bứt tốc, rút ngắn khoảng cách với TP.HCM trong xếp hạng chỉ số  thương mại điện tử

Theo đó, Với sự thay đổi nhanh của người tiêu dùng trên toàn cầu và đặc biệt ở Việt Nam trong thói quen mua sắm trực tuyến, thương mại điện tử Việt Nam và các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường trực tuyến tiếp tục tiến bước vững chắc và duy trì được sự phát triển nhanh và bền vững.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp có hàng hóa sản phẩm chất lượng nhưng vẫn chưa biết ứng dụng công nghệ thông tin nói chung cũng như thương mại điện tử hoặc chưa sẵn sàng để triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại rộng trên nhiều nền tảng khác nhau. Đây chính là điểm yếu của đại đa số doanh nghiệp Việt Nam.

Đặc biệt, đứng trước bối cảnh tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, đa số doanh nghiệp sản xuất đều gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh và xúc tiến thương mại để tiêu thụ hàng hóa tới người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Theo nhận định của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), từ năm 2016 thương mại điện tử Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới với nét nổi bật là tốc độ phát triển nhanh và ổn định.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: