7 năm trước

Mỗi năm mất gần 66.000ha rừng

Chỉ tính trong 5 năm trở lại đây, tổng diện tích rừng suy giảm là 328.379ha, trung bình mỗi năm mất gần 65.600ha rừng.

Chỉ tính trong 5 năm trở lại đây, tổng diện tích rừng suy giảm là 328.379ha, trung bình mỗi năm mất gần 65.600ha rừng.

Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam, hiện cả nước có 164 khu rừng đặc dụng, với diện tích khoảng 2,2 triệu ha, trong đó hơn 1,94 triệu ha là diện tích có rừng (chủ yếu là rừng tự nhiên) do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Chỉ tính trong 5 năm trở lại đây, tổng diện tích rừng suy giảm là 328.379ha, trung bình mỗi năm mất gần 65.600ha rừng. Trong đó, khoảng 43% diện tích rừng suy giảm là do việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp hoặc thực hiện các chính sách kinh tế xã hội.

theo Dân Việt

Từ khóa: