5 năm trước

Ngành giáo dục và công an phối hợp bảo đảm an ninh trường học

Ngày 5/8 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng kết 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT/BGDĐT-BCA của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an hướng dẫn công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.


Cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực cổng Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) sau giờ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, sau 5 năm thực hiện Thông tư, hai ngành Giáo dục và Công an đã có sự phối hợp tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường được đảm bảo. Lực lượng công an đã phối hợp với các nhà trường đảm bảo an toàn các kỳ thi, các sự kiện lớn của ngành giáo dục. Công tác giáo dục phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Chương trình giáo dục phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tích hợp trong các môn học chính khóa đã được chuẩn hóa, được các trường thực hiện nghiêm túc. Công tác giáo dục, tuyên truyền thông qua các hoạt động ngoại khóa được tiến hành thường xuyên, thể hiện bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn, thu hút được học sinh, sinh viên tham gia.

Tuy nhiên, trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, chất lượng triển khai thực hiện Thông tư liên tịch ở một số địa phương, nhà trường chưa cao, có nơi còn mang tính hình thức, chưa có nội dung chương trình hành động cụ thể.

Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số nhà trường từ cấp phổ thông cho đến cấp trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học chưa thường xuyên và chưa được quan tâm thỏa đáng.

Hoạt động giáo dục ngoại khóa chưa được xây dựng có tính hệ thống. Sự chủ động phối hợp giữa nhà trường với công an địa phương ở một số nơi chưa được chặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng chỉ ra nhiều thách thức, khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn tới như mặt trái của hội nhập cùng các vấn đề xã hội phát sinh tiếp tục tác động tiêu cực đối với một bộ phận giáo viên và học sinh sinh viên, là điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; các tổ chức phản động tăng cường lợi dụng Internet để phát tán tài liệu phản động, kích động học sinh sinh viên tập trung biểu tình...

Nhằm tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự trong các nhà trường, kiềm chế, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội trong cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất ban hành Thông tư liên tịch mới (thay thế Thông tư liên tịch số 34) quy định toàn diện về công tác phối hợp giữa hai ngành công an và giáo dục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ giáo dục-đào tạo.

Theo đó, các sở giáo dục và đào tạo cần chủ động phối hợp với cơ quan công an và các cơ quan chức năng để có phương án, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường giáo dục, định hướng cho cán bộ, học sinh, sinh viên đối phó với âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với gia đình và các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những tác động tiêu cực trong việc sử dụng dịch vụ Internet, trò chơi điện tử và điện thoại di động.

Việt Hà
theo Vietnam+

Từ khóa: