7 năm trước

Nghệ sĩ Hàn Quốc tự chế tạo vệ tinh

Sau nhiều năm lùng sục khắp các cửa hàng đồ điện tử trong ngõ hẻm, một nghệ sĩ Hàn Quốc sắp thực hiện được giấc mơ phóng vệ tinh tự chế lên vũ trụ.

Sau nhiều năm lùng sục khắp các cửa hàng đồ điện tử trong ngõ hẻm, một nghệ sĩ Hàn Quốc sắp thực hiện được giấc mơ phóng vệ tinh tự chế lên vũ trụ.