7 tháng trước

Phó Chủ tịch cấp cao của Unilever từ nhiệm vị trí TGĐ Masan Consumer và Phó TGĐ Masan

Ông Trương Công Thắng - Chủ tịch Masan Consumer sẽ đảm nhiệm thêm vị trí Tổng Giám đốc của công ty mẹ và Masan Consumer thay ông Soekhee Won.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Mã: MSN) vừa công bố thông tin ông Soekhee Won sẽ chính thức từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và Tổng Giám đốc của các công ty con gồm Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - Mã: MCH) và Công ty TNHH Masan Consumer Holdings (công ty mẹ của MCH).

Bên cạnh đó, ông Seokhee cũng sẽ không còn là thành viên Hội đồng Quản trị của Masan Consumer và thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Masan Brewery, Masan Consumer Holdings.

Ông Seokhee Won

Ông Trương Công Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Masan Consumer sẽ đảm nhiệm thêm vị trí Tổng Giám đốc của Masan Consumer và công ty mẹ.

Ông Trương Công Thắng sinh năm 1973, đã từng làm Tổng Giám đốc Masan Consumer từ năm 2007 đồng thời là người đại diện theo pháp luật. Ông Thắng giữ vị trí Tổng Giám đốc Masan Consumer tới năm 2014 thì từ nhiệm, nhường lại vị trí cho ông Seokhee Won từ tháng 2/2014.

Vào tháng 6/2017, Masan Consumer đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để bổ nhiệm ông Trương Công Thắng làm Chủ tịch thay ông Nguyễn Đăng Quang.

Ông Seokhee Won sinh năm 1969, là Phó Chủ tịch cấp cao, phụ trách quản lý thương hiệu các sản phẩm chăm sóc da của Unilever ở khu vực Châu Á và nhãn hiệu Ponds trên toàn cầu.

Hoàng Kiều
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: