9 tháng trước

Quảng Ninh chọn đơn vị tư vấn Trung Quốc lập quy hoạch Khu kinh tế Vân Đồn

Sáng 16/12, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với các sở, ngành và đơn vị tư vấn, Arcadis & Callison RTKL (Hồng Kông, Trung Quốc) về công tác lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng cho Khu kinh tế Vân Đồn theo định hướng là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế, đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì cùng các sở, ban, ngành liên quan triển khai lập quy hoạch, đến nay, quy trình triển khai lập quy hoạch đã chuẩn bị cơ bản các văn bản cơ sở pháp lý, thành lập hội đồng và thống nhất lựa chọn đơn vị tư vấn, Công ty Arcadis & Callison RTKL (Hồng Kông, Trung Quốc).

Ông Nguyễn Văn Thành cho biết, các quy hoạch này sẽ được tiến hành đồng thời với quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh do các đơn vị tư vấn nước ngoài đã lập trước đó. Do đó, trong quá trình lập quy hoạch, Arcadis & Callison RTKL cần có sự trao đổi để đảm bảo quy hoạch có tính tương thích cao với quy hoạch chung đồng thời đảm bảo các yêu cầu của đặc khu kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp (nguồn: http://www.quangninh.gov.vn)

Quảng Ninh sẽ thành lập Tổ công tác hỗ trợ, cùng làm việc với Arcadis & Callison RTKL, đặc biệt trợ giúp đơn vị trong việc nắm bắt thực trạng, đánh giá tình hình thực tiễn cụ thể trong điều kiện của Việt Nam, khu vực và tỉnh Quảng Ninh. Sản phẩm sẽ được xác nhận theo từng giai đoạn để đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Lãnh đạo tỉnh cho hay, các quy hoạch này được tài trợ bởi nhà đầu tư chiến lược SunGroup nhưng Quảng Ninh và SunGroup cũng thống nhất để các nhà đầu tư khác cũng đều có cơ hội đến để cùng chia sẻ, cùng phát triển.

Vân Đồn sẽ định hướng trở thành Khu hành chính- kinh tế mới, phù hợp với thực tiễn, không phải mô hình đặc khu cũ của những năm 1970- 1980, trong đó, đón bắt được những yêu cầu phát triển cả về thương mại tự do, dịch vụ hiện đại.

Thu Hà
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: