7 năm trước

Rà soát việc đào tạo tại phân hiệu, cơ sở II

Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu các ĐH, học viện, các trường ĐH, trường CĐ báo cáo tình hình tổ chức, tuyển sinh và đào tạo trình độ ĐH, CĐ, thạc sĩ tại các cơ sở II/phân hiệu ngoài trụ sở chính của trường trong 5 năm qua.

Bộ GD&ĐT vừa có công văn yêu cầu các ĐH, học viện, các trường ĐH, trường CĐ báo cáo tình hình tổ chức, tuyển sinh và đào tạo trình độ ĐH, CĐ, thạc sĩ tại các cơ sở II/phân hiệu ngoài trụ sở chính của trường trong 5 năm qua.

Cụ thể, nội dung báo cáo gồm: danh sách các cơ sở II, phân hiệu của trường đến tháng 10/2012; cơ sở vật chất, thiết bị trường học của các cơ sở; đội ngũ giảng viên; kết quả tuyển sinh, đào tạo theo từng ngành đào tạo.


Ảnh minh họa cho bài viết

Theo Bộ GD&ĐT, đây là một hoạt động nhằm chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện Luật giáo dục đại học từ 01/01/2013.

Trước đó, triển khai Nghị quyết số 50/NQ/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học, ngày 04/8/2010, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 4602/BGDĐT-GDĐH về việc chấn chỉnh việc tổ chức tuyển sinh, đào tạo tại các cơ sở II/ phân hiệu không đúng quy định.

Bộ GD&ĐT yêu cầu dừng việc tuyển sinh ĐH, CĐ năm học 2010 tại các cơ sở II/phân hiệu không có quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ (đối với trường ĐH) và của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (đối với trường CĐ).

Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2009 trở về trước, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện cho việc tổ chức và quản lý đào tạo để thực hiện chương trình đào tạo đến cuối khóa theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời, phối hợp với các trường đóng trên địa bàn để đề nghị hỗ trợ các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo như cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, thực tập, giáo trình, tài liệu tham khảo, đội ngũ giảng viên...

 P. Chính
theo Người đưa tin

Từ khóa: