6 năm trước

Sở Y tế Hà Tĩnh đình chỉ lưu hành 2 loại thuốc

Dantin - Ngày 12/2, Sở Y tế Hà Tĩnh có công văn số 147/SYT – NVD về việc đình chỉ lưu hành 2 loại không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Văn bản đình chỉ 2 loại thuốc không đảm bảo.

Hai loại thuốc bị đình chỉ lưu hành gồm: thuốc (thuốc CHEMPOD 100m và thuốc APO-PIROXICAM:

Thuốc CHEMPOD 100mg (Cefpodoxime Proxetil Tables USP), số lô: CT-12802, ngày sản xuất 03/8/2012, hạn dùng 02/8/2014, SĐK: VN-6996-08, do Công ty Chemfar Organics (p) Ltd India sản xuất và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam nhập khẩu; thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về các chỉ tiêu định lượng, độ hòa tan, nước và độ đồng đều đơn vị phân liều theo USP 34.

Thuốc APO-PIROXICAM (Piroxicam capsules 20mg), lô số: JW 0233, ngày sản xuất 02/6/2010, hạn dùng 01/5/2015, SĐK: VN-2576-07 do công ty Apotex Inc Canada sản xuất, Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai nhập khẩu; thuốc không đat tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan.

Sở Y tế cũng yêu cẩu các đơn vị khám chữa bênh, phòng y tế huyện, thị xã, thành phố và các công ty dược trong toàn tỉnh thông báo rộng rãi cho cán bộ, công nhân viên chức các khoa phòng bộ phận biết kiểm tra trong kho thuốc của đơn vị để thu hồi kịp thời.

Đồng thời chỉ đạo các Công ty Dược thông báo cho các chi nhánh, quầy thuốc, đại lý trong hệ thống phân phối của mình để kiểm tra, kịp thời thu toàn bộ các lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nói trên.

Thiên An

Từ khóa: