Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "kết luận thanh tra"

7 tháng trước

Mua xong bảo hiểm khách hàng "ăn không ngon, ngủ không an giấc"

Đây là trường hợp của một khách hàng tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khi chia sẻ với Pháp luật Plus khi mua xong hợp đồng bảo hiểm cho bản thân.

4 năm trước

Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP thông tin về kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với Tổng Công ty Chè Việt Nam giai đoạn trước ngày 16/6/2015

Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP khẳng định: "Toàn bộ sai phạm trong việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tổng công ty Chè Việt Nam theo Kết luận thanh tra số 1452/KL-TTCP ngày 21/8/2020 của Thanh tra Chính phủ hoàn toàn thuộc trách nhiệm và phạm vi quản lý của Tổng công ty Chè Việt Nam - Công ty TNHH MTV (giai đoạn là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Bộ NN & PTNT). Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP hoàn toàn không liên quan tới các sai phạm trên đây theo kết luận của TTCP".

4 năm trước

Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP thông tin về kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với Tổng Công ty Chè Việt Nam giai đoạn trước ngày 16/6/2015

Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP khẳng định: "Toàn bộ sai phạm trong việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tổng công ty Chè Việt Nam theo Kết luận thanh tra số 1452/KL-TTCP ngày 21/8/2020 của Thanh tra Chính phủ hoàn toàn thuộc trách nhiệm và phạm vi quản lý của Tổng công ty Chè Việt Nam - Công ty TNHH MTV (giai đoạn là doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Bộ NN & PTNT). Tổng công ty Chè Việt Nam - CTCP hoàn toàn không liên quan tới các sai phạm trên đây theo kết luận của TTCP".

2 năm trước

Thanh tra tỉnh Cao Bằng công bố kết luận thanh tra tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng

Theo Kết luận số 962/TB-TTr của Thanh tra tỉnh Cao Bằng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã chỉ rõ nhiều sai phạm của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.