Sự kiện hot
Tag
6 kết quả

Tin tức về "tăng trưởng xanh"

khoảng 1 năm trước

Chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng xanh

Chuyển đổi số là thời cơ cho Việt Nam đột phá trở thành một quốc gia phát triển. Tuy nhiên, để chuyển đổi số nhanh, thông minh và xanh hơn, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra. Đó là các vấn đề về quyết tâm chính trị, hành lang pháp lý, nguồn nhân lực và hạ tầng số.

3 tuần trước

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

3 tuần trước

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

3 tháng trước

Bốn mục tiêu thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quá trình thực hiện các mục tiêu trong Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh.

3 tháng trước

Bốn mục tiêu thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quá trình thực hiện các mục tiêu trong Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh.

7 tháng trước

Diễn đàn tăng trưởng xanh Việt Nam 2023

Ngày 3/11/2023, Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn khoa học với chủ đề "Diễn đàn tăng trưởng xanh Việt Nam 2023". Nhằm triển khai thực hiện các chủ trương và chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.