Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) dự chi 161 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021

Với gần 80,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty cần chi khoảng 161 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/10 và dự kiến thanh toán ngày 14/11.

Với gần 80,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty cần chi khoảng 161 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua mục tiêu năm nay có lợi nhuận tối thiếu 400 tỷ đồng và chia cổ tức năm 2021 ở mức 20%, đồng thời đề ra kế hoạch cổ tức cho năm 2022 là 25% và 2023 dự kiến đạt 30%.

Trong quý II/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng 30% lên 3.547 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn 34% nên lợi nhuận gộp còn tăng 6% đạt 372 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 12,83% xuống 10,48%.

Chi phí tài chính gấp đôi lên 116 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 31% lên 239 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 17% lên 88 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí tài chính tăng cao do lỗ chênh lệch tỷ giá lớn trong chi phí bán hàng tăng do chi phí vận chuyển và xuất khẩu tăng.

Biên lợi nhuận gộp giảm cùng chi phí tăng đã khiến công ty nông nghiệp lỗ 46 tỷ đồng quý II, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 47 tỷ đồng. Quý gần nhất doanh nghiệp báo lỗ là quý I/2020 với 38 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần tăng 15% lên 5.893 tỷ đồng, lãi ròng giảm 40% xuống 138 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: