5 năm trước

Thí điểm sửa đổi thanh toán chi phí khám bệnh theo định suất

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Bộ Y tế sơ kết 6 tháng triển khai Đề án thí điểm sửa đổi thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo định suất với sự tham gia của lãnh đạo các vụ, cục trực thuộc Bộ Y tế và đại diện một số tỉnh, thành phố.


Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đề án “Triển khai thí điểm sửa đổi thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất” được triển khai tại 4 tỉnh gồm Bắc Ninh, Ninh Bình, Thừa Thiên-Huế và Khánh Hòa.

Mục tiêu của đề án là xây dựng các phương án sửa đổi định suất (phạm vi dịch vụ chi trả theo định suất, suất phí cơ bản, hệ số điều chỉnh, suất phí cho trạm y tế xã, phân bổ và sử dụng quỹ); nâng cao năng lực quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các đơn vị tham gia thực hiện đề án bao gồm cả hệ thống quản lý thông tin đồng thời đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất các phương án sửa đổi.

Thạc sỹ Cao Ngọc Ánh, Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Y tế) cho biết sau 6 tháng triển khai, nhìn chung Đề án thí điểm có nhiều điểm mới thể hiện được tính công khai, minh bạch trong việc tính toán suất phí và quỹ định suất, đồng thời khắc phục được một số điểm bất cập của phương thức thanh toán định suất theo Thông tư 09. Bên cạnh đó, các đơn vị đã thống nhất được cách xác định tổng quỹ định suất năm 2014, suất phí bình quân tại các tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký phụ lục hợp đồng với các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Theo báo cáo của 4 tỉnh triển khai đề án, năm 2014, tổng số thẻ đăng ký khám chữa bệnh là hơn 2 triệu thẻ tại 38 cơ sở khám chữa bệnh; trong đó tỉnh Bắc Ninh có 8 cơ sở khám chữa bệnh với hơn 608.800 thẻ; tỉnh Ninh Bình có 13 cơ sở với hơn 515.250 thẻ; tỉnh Thừa Thiên-Huế có 9 cơ sở với hơn 669.940 thẻ và Khánh Hòa 8 cơ sở với 556.010 thẻ...

Tiến sỹ Hoàng Thị Phượng, Viện Chiến lược và Chính sách y tế (Bộ Y tế) cho biết trong quá trình triển khai đề án tại các địa phương, các đơn vị đã gặp một số khó khăn như chưa xây dựng được kế hoạch giám sát; tập hợp số liệu theo biểu mẫu còn thiếu thông tin (số chuyển tuyến, số thẻ đăng ký tại xã...) và chưa chính xác. Kết quả giám sát đợt 1 cho thấy tỷ lệ chuyển tuyến nội trú của 4 tỉnh dao động từ 4 -7%...

Tiến sỹ Thẩm Chí Dũng, Vụ Kế hoạch-Tài chính cho biết từ nay đến cuối năm Bộ Y tế tiếp tục triển khai đề án thí điểm; đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho các bên tham gia thí điểm; truyền thông nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế cho người dân; xây dựng và chuẩn hóa thông tin phục vụ việc quản lý thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đồng thời tiến hành các nghiên cứu bao gồm nghiên cứu xác định chi phí dịch vụ y tế nhằm cung cấp thông tin hoàn thiện thiết kế định suất để triển khai trên quy mô toàn quốc.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung chính như kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện đề án tại 4 tỉnh; các giải pháp giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện; kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm...

Thu Phương
theo Vietnam+

Từ khóa: