5 tháng trước

Trạm thu giá BOT lại có... tiêu chí mới

Trạm thu giá BOT phải phù hợp với quy hoạch đường gắn với dự án, vị trí đặt trạm phải nằm trong phạm vi dự án.

Ảnh minh họa. Di Linh

Mới đây, Bộ GTVT cho biết đơn vị này đang chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Để sớm hoàn thiện và ban hành Thông tư, Bộ GTVT đã tổ chức lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước.

Đáng chú ý, Thông tư sửa đổi, bổ sung có bổ sung quy định về việc xây dựng trạm thu giá BOT.

Cụ thể, đối với đường quốc lộ, trạm thu giá phải phù hợp với quy hoạch đường gắn với dự án và có quyết định thành lập trạm thu giá của Bộ trưởng Bộ GTVT; vị trí đặt trạm thu giá phải phải nằm trong phạm vi dự án và có ý kiến thống nhất của các cơ quan địa phương.

Đối với đường địa phương, trạm thu giá phải phù hợp với quy hoạch đường gắn với dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; vị trí đặt trạm thu giá phải nằm trong phạm vi dự án do Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Ngoài ra, khoảng cách giữa hai trạm thu giá ở trên cùng một tuyến đường phải đảm bảo cự ly tối thiểu là 70 km trừ những trạm thu giá hoàn vốn cho các dự án cầu đường bộ, hầm đường bộ và chỉ được tổ chức thu hoàn vốn cho dự án sau khi dự án hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác định đủ điều kiện được tổ chức thu.

Việc thu giá cũng chỉ được thực hiện sau khi thông báo công khai liên tục trước 5 ngày và niêm yết công khai về thời điểm bắt đầu thu, địa điểm trạm thu giá, công nghệ thu, hình thức thu, đối tượng thu, mức thu và đối tượng được miễn giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm.

Bên cạnh đó, việc việc tạm dừng thu giá trong các trường hợp quy định tại Thông tư không được tính để kéo dài thời gian thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo Hợp đồng đã ký giữa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư.

PV
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: