6 tháng trước

TT. Huế: Khối doanh nghiệp dân doanh thưởng Tết 118 triệu

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên – Huế thông tin về tình hình tiền lương 2017 và kế hoạch thưởng cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của doanh nghiệp trong tỉnh.

Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 ở Thừa Thiên – Huế cao nhất là 118 triệu đồng/người đối với doanh nghiệp dân doanh và thấp nhất là 300 nghìn đồng/người thuộc về loại hình doanh nghiệp FDI.

Kế hoạch thưởng Tết năm nay, ở nhóm DN trong KCN, KKT, KCX mức thưởng cao nhất và thấp nhất thuộc về khối doanh nghiệp FDI với 100 triệu đồng/người và 2.864 nghìn đồng/người với mức thưởng bình quân là 5.592 nghìn đồng/người.

Ngoài ra, mức thưởng bình quân của các Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 3.644 nghìn đồng/người và 6.236 nghìn đồng/người đối với doanh nghiệp dân doanh.

Nhóm ngoài KCN, KKT, KCX, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 118 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh, mức thấp nhất 300 nghìn đồng/người thuộc loại hình doanh nhiệp FDI.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết toàn tỉnh có 3.777 doanh nghiệp hoạt động nhưng Sở LĐTB&XH mới nhận được 84 doanh nghiệp thực hiện báo cáo thưởng tết.

Mức thưởng bình quân của các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 6.310 nghìn đồng/người, Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 5.698 nghìn đồng/người, DN dân doanh là 6.293 nghìn đồng/người và doanh nghiệp FDI là 4.377 nghìn đồng/người.

Quốc Dũng
Theo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: