12 tháng trước

Tỷ lệ thanh toán tiền mặt giảm mạnh

Từ năm 2005 đến 2016, tỷ lệ thanh toán tiền mặt trong nền kinh tế giảm mạnh từ hơn 19% còn 11,5%.

Theo NHNN, hoạt động thanh toán cho thấy tỷ trọng tiền mặt/tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế có xu hướng giảm dần, từ 19,02% năm 2005 xuống 14,02% năm 2010 và đến thời điểm 31/12/2016 là 11,49 %.

Cơ sở hạ tầng thanh toán của Việt Nam hiện nay đã cơ bản đáp ứng và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) và thanh toán qua thẻ.

Việt Nam hiện nay đã cơ bản đáp ứng và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Số lượng, giá trị giao dịch thẻ ngân hàng tiếp tục tăng. Tính đến tháng 6/2017, số lượng thẻ phát hành lũy kế đạt mức trên 121,5 triệu thẻ. Các NHTM thêm nhiều tính năng ứng dụng thanh toán thẻ ngân hàng sử dụng thanh toán tiền điện, nước, cước viễn thông, bảo hiểm, phí giao thông, thanh toán trực tuyến.

Đến nay, có trên 76 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (TCCUDVTT) triển khai dịch vụ thanh toán qua Internet và 39 TCCUDVTT cung ứng dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động. NHNN đã tập trung chỉ đạo phát triển thanh toán thẻ qua POS để nâng cao số lượng, giá trị giao dịch thanh toán qua POS, thực sự góp phần vào thúc đẩy TTKDTM.

Thời gian tới, NHNN tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý; phát triển hạ tầng, công nghệ thanh toán. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, đa dạng các dịch vụ tiện ích của ngân hàng nhằm phục vụ, áp dụng công nghệ mới vào lĩnh vực thanh toán thẻ như: công nghệ thẻ phi tiếp xúc, thẻ đa năng, QR code, Tokenization.

Ngoài ra, NHNN còn tăng cường hoạt động giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thanh toán điện tử, thanh toán thẻ; giám sát đối với các hệ thống thanh toán điện tử...

Thảo Nguyên
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: