5 năm trước

Xử lý 54 cơ sở gây ô nhiễm môi trường

TP. HCM vừa ra Quyết định số 3693/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý 54 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường trên địa bàn thành phố trong năm 2013.

Theo đó, các đơn vị gây ô nhiễm chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc, da giày, giấy, nhựa, y tế...

Qua kiểm tra của Sở Tài nguyên Môi trường TP. HCM thì nồng độ gây ô nhiêm môi trường trong nguồn nước thải sau hệ thống xử lý, hệ thống hố ga cuối, lò hơi… tại các cơ sở này đều vượt quá ngưỡng cho phép. Đặc biệt là Bệnh viện Tai mũi họng (quận 3) đã không vận hành hệ thống xử lý nước thải, khiến cho nồng độ COD vượt 47,8 lần, BOD vượt 53,8 lần, TSS vượt 25,1 lần, NH4+ vượt 6,7 lần, S2- vượt 2,4 lần so với tiêu chuẩn cho phép.

Trong Quyết định này, UBND Thành phố cũng ra thời hạn hoàn thành công tác xử lý cho các đơn vị vi phạm vào tháng 12/2014. Bên cạnh đó, Thành phố cũng đề xuất biện pháp xử lý cho từng đơn vị. Các cơ sở này phải xây dựng phương án, đầu tư hệ thống xử lý và thực hiện các biện pháp xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động của đơn vị gây ra.

Xuân Mai
theo Xây dựng

Từ khóa: