7 tháng trước

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/7

Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 24/7 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho BID với giá mục tiêu 29.800 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

Ngày 22/07, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BID) đã công bố việc bán 603,3 triệu cổ phần cho KEB Hana Bank, tương ứng với 15% cổ phần sau thương vụ, với tổng giá trị khoảng 20,3 nghìn tỷ đồng ( tương ứng với 33.656 đồng/CP). KEB Hana Bank được phân loại là nhà đầu tư chiến lược và do đó sẽ chịu các trách nhiệm pháp lý theo quy định trong NĐ 126/2017/NDCP.

Trước đây, chúng tôi đã giả định giá thực hiện vào khoảng 35.000 đồng/CP.

Chúng tôi cho rằng việc hoàn thành thương vụ này sẽ nhằm giảm rủi ro thiếu hụt vốn đã và vẫn đang ảnh hưởng đến ngành ngân hàng trong vài năm qua và cụ thể đã ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của BID và CTG trong 18 tháng qua.

Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho BID với giá mục tiêu 29.800 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời 14,7%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,0%.

Khuyến nghị mua dành cho CII với giá mục tiêu 29.700 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

Ngày 11/07/2019, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) đã công bố công ty kỳ vọng sẽ được được số tiền 1,12 nghìn tỷ đồng (48 triệu USD) sau khi hoàn thành thương thảo với 1 trong những đối tác dự án lớn vào ngày 10/07/2019, và các dự án khác vào cuối tháng 6/2019. Hôm nay (22/07), CII đã công bố đã nhận được 764 tỷ đồng (33 triệu USD) trong tổng số tiền này, và kỳ vọng sẽ nhận được phần còn lại 356 tỷ đồng (15 triệu USD) trong quý 3/2019.

Diễn biến này củng cố cho dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2019 tăng trưởng 6,3 lần so với cùng kỳ của chúng tôi đạt 696 tỷ đồng, từ mức cơ sở thấp năm 2018.

Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị mua dành cho CII với giá mục tiêu 29.700 đồng/CP, tương ứng với tổng mức sinh lời dự phóng 49,5%, bao gồm lợi suất cổ tức 14,5%.

Khuyến nghị mua dành cho VJC với giá mục tiêu 150.200 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

Hôm nay (22/07), CTCP Hàng không Viet Jet (VJC) thông báo đã nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để thực hiện mua lại tối đa 25 triệu cổ phiếu, tương ứng với 4,62% lượng cổ phiếu lưu hành, sau khi đã được HĐQT thông qua vào ngày 10/07/2019.

Giao dịch này sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 26/07-23/08/2019, thông qua giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Dựa theo giá đóng cửa hôm nay 132.000 đồng/CP, VJC sẽ cần chi ra khoảng 3,3 nghìn tỷ đồng để mua lại tối đa 25 triệu cổ phiếu. Con số này tương ứng với khoảng 33% lợi nhuận hợp nhất giữ lại cộng với thặng dư vốn của phần của VJC vào thời điểm cuối tháng 3/2019.

Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị mua dành cho VJC với giá mục tiêu 150.200 đồng/CP, tương ưng với tổng mức sinh lời dự phóng 17,6%, bao gồm 3,8% lợi suất cổ tức.

T.T

Theo Đầu tư Chứng khoán

Từ khóa: