khoảng 1 năm trước

Cổ phiếu Thủy sản Mekong (AAM) bị đưa vào diện cảnh báo và khả năng hủy niêm yết

Cổ phiếu AMM của CTCP Thủy sản Mekong bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 31/8/2018 do Vốn điều lệ đã góp của Công ty giảm xuống dưới 120 tỷ đồng tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng năm 2018.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) mới có thông báo về việc đưa cổ phiếu AAM vào diện cảnh báo và khả năng bị hủy niêm yết. 

Theo HoSE, cổ phiếu AMM của CTCP Thủy sản Mekong vào diện cảnh  báo từ ngày 31/8/2018 do Vốn điều lệ đã góp của Công ty giảm xuống dưới 120 tỷ đồng tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng năm 2018 thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Điểm a, Khoản 1.1 Điều 22 quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán  TP.HCM. 

HoSE cũng lưu ý công ty về khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu AAM nếu trong thời hạn 1 năm công ty không khắc phục vấn đề về vốn điều lệ của AAM giảm xuống dưới 120 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2019. 

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Thủy sản Mekong cho thấy lợi nhuận của AAM tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ, đạt 6,44 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh này, AAM cho biết nguyên nhân chủ yếu do trong quý II/2018 doanh thu tài chính tăng 115,7% trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 91,39% và 19,24% từ đó làm tăng lợi nhuận sau thuế quý II/2018 so với cùng kỳ năm trước. 

BẢO VY

Theo Diễn Đàn Đầu Tư

Từ khóa: