6 tháng trước

Cục Thuế Hà Nội: Nỗ lực hết mình triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

Cục Thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Xác định việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2018 là hết sức nặng nề, ngay từ đầu năm Cục Thuế Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ.

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2018 kết quả Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm thực hiện là 153.650 tỷ, đạt 70,4% DTPL, tăng 16% so với cùng kỳ. Ngay từ cuối tháng 12/2017, Cục Thuế thành phố (TP) Hà Nội đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 5 nhóm giải pháp và triển khai quyết liệt, đồng bộ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018, do vậy công tác thuế 9 tháng đầu năm 2018 đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng.

Cụ thể, đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền hỗ trợ đa dạng, phong phú cùng với hoạt động hiệu quả của bộ phận “một cửa” tại cơ quan thuế các cấp, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của NNT, tạo thuận lợi cho NNT. Chất lượng, thông tin dữ liệu về kê khai, kế toán thuế có nhiều chuyển biến, kiểm soát việc kê khai thuế của NNT luôn được quan tâm, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức, ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào phân tích rủi ro và hỗ trợ quá trình thanh, kiểm tra, giúp giảm thời gian, nâng cao hiệu quả, chất lượng tại doanh nghiệp. Áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ đọng thuế, nhất là biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web của cơ quan thuế danh sách các đơn vị nợ tiền thuế. Đặc biệt đầu năm 2018, Cục Thuế đã tổ chức Hội nghị chuyên đề giữa Cục Thuế và 30 Chi cục để bàn về giải pháp công tác nợ thuế. Kết quả đến năm 2018 Cục Thuế TP Hà Nội đã thu và xử lý được tiền thuế nợ của năm 2017 chuyển sang, luôn quan tâm, đề ra các giải pháp và chỉ đạo sát sao trong công tác quản lý, đôn đốc thu đối với các khoản thu từ đất.

Làm tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế giai đoạn 2011- 2020, thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của UBND TP Hà Nội, Cục thuế TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch về cải cách thủ tục hành chính năm 2018. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, kê khai qua mạng được đánh giá là dịch vụ công có phổ rộng nhất trong khối các cơ quan hành chính Hà Nội; đồng thời Cục Thuế cũng tự nghiên cứu xây dựng các ứng dụng CNTT trong công tác thu nộp thuế, giúp giảm thời gian chi phí tạo điều kiện tối đa cho Doanh nghiệp khi làm thủ tục về thuế. Phối hợp tốt với các Sở ngành trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho NNT, phối hợp với Sở kế hoạch và đầu tư trong cấp MST.

Cục Thuế TP Hà Nội đã quán triệt đến các CBCC; đánh giá, rà soát lại tổng thể bộ máy tổ chức các Chi cục thuế, báo cáo các cấp có thẩm quyền xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập Chi cục thuế thành Chi cục thuế khu vực, đảm bảo thời gian, chất lượng. Kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với chức năng quản lý thuế. Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2016 - 2021 và quy hoạch lãnh đạo các cấp giai đoạn 2021 - 2026 đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch. Việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ được tiến hành thường xuyên.Trong 9 tháng đầu năm 2018, Cục Thuế TP Hà Nội đã đào tạo, bồi dưỡng được 5.708 lượt cán bộ.

Toàn ngành luôn chú trọng và tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với các đơn vị nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và chấn chỉnh kịp thời những sai sót, sai phạm trong quá trình thực hiện. Công tác tiếp dân được thực hiện đúng quy định của Luật khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự thủ tục, nhanh chóng, chính xác, khách quan, công khai và dân chủ.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Chi cục thuế TP Hà Nội đã thực hiện xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2018 để triển khai thực hiện tại các đơn vị trực thuộc; Ban hành công văn chỉ đạo thực hiện công tác trọng tâm năm 2018 về Phòng chống tham nhũng về các Phòng, các Chi cục thuế .., Tổ chức cho CBCC các đơn vị ký Cam kết “Không vi phạm pháp luật về Phòng chống tham nhũng” năm 2018./.

Quang Thành
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: