7 tháng trước

Hòa Bình trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%, tiền mặt 5%

Hội đồng quản trị của Hòa Bình quyết định trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% và phát hành gần 65 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%.

HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã: HBC) có nghị quyết trả cổ tức năm 2017.

Hòa Bình sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 50%, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Theo đó, số lượng cổ phiếu được phát hành thêm dự kiến trên 64,9 triệu cp. Sau khi phát hành, vốn điều lệ HBC tăng lên gần 1.950 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến là trong quý II/2018. Nguồn vốn để thực hiện là lợi nhuận chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2017.

Đồng thời, HBC cũng sẽ trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức 500 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến là quý II/2018. Tổng giá trị chi trả cổ tức dự kiến là gần 65 tỷ đồng cũng được lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2017.

Tại thời điểm cuối năm 2017, HBC có 823 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Sau phát hành, giá trị khoản mục này sẽ còn lại khoảng 109 tỷ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm, HBC thông báo đã trúng thầu 12 dự án với tổng trị giá 3.267 tỷ đồng. Ngoài ra, HBC cũng thành lập hai công ty con tại Myanmar và Campuchia với vốn pháp định lần lượt là 50.000 USD và 100.000 USD.

Kiên Dương
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: