8 tháng trước

Thanh tra Chính phủ “vạch mặt chỉ tên” loạt sai phạm trong quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản ở Lào Cai

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo số 901/TB-TTPCP về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2005-2015. Nhiều sai phạm sai phạm, tồn tại và trách nhiệm của những người đứng đầu đã được chỉ rõ.

Theo đó, tại Thông báo Kết luận thanh tra số 901/TB-TTPCP, bên cạnh những điểm tích cực trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2005-2015, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cũng đồng thời kết luận về hàng loạt các tồn tại, khuyết điếm, vi phạm trong công tác này.

Nhà nước thất thoát hơn 95 tỷ đồng

Cụ thể, qua thanh tra kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, giai đoạn năm 2008 - 2012. Chưa ban hành kịp thời một số văn bản quy định về phí bảo vệ môi trường và một số văn bản quy định về tính thuế tài nguyên chưa sát với giá khoáng sản thực tế của thị trường, dẫn đến có lợi cho doanh nghiệp và thất thu ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, thanh tra về thực hiện nghĩa vụ tài chính, TTCP kết luận, giai đoạn từ 2008 - 2011, UBND tỉnh không ban hành quyết định tính hệ số quy đổi khối lượng từ quặng thành phẩm hoặc quặng tuyến ra quặng nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Qua thanh tra tại 6 chủ đầu tư, đã phát hiện việc quản lý nguồn thu tài chính từ hoạt động khoáng sản đang còn nhiều khuyết điểm, vi phạm, gây thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền 95.203.186.000 đồng.

"Vạch mặt chỉ tên" nhiều sai phạm

 Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khoáng sản làm vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005 - 2020, không có diện tích, ranh giới quy hoạch của từng điểm mỏ, là chưa đúng với quy định về quản lý vật liệu xây dựng, gây khó khăn cho công tác quản lý và bảo vệ khoáng sản.

Vấn đề này, trách nhiệm chung thuộc Chủ tịch UBND tỉnh, trách nhiệm trực tiếp thuộc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách và Giám đốc sở Xây dựng, giai đoạn 2007- 2016.

Tiếp đó, giai đoạn 2007 -2015, Giám đốc Sở Xây dựng Lào Cai và các phòng ban chuyên môn thuộc Sở này đã bộc lộ nhiều sai phạm . Trong đó, có 13 dự án khoáng sản được giới thiệu địa điểm với diện tích vượt so với quy hoạch là 196,77 ha vào đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp và các loại đất khác; có 11 dự án khai thác khoáng sản nằm ngoài quy hoạch với diện tích 65,41 ha, là chưa đúng với quy định của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng còn giới thiệu địa điếm 31 dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dụng thông thường, với tổng diện tích 101,76 ha, trong quy hoạch chỉ thể hiện điểm mỏ, không có diện tích quy hoạch, ranh giới.

Đối với Dự án khai thác, tuyên và luyện vàng gốc, mỏ vàng Minh Lương: Việc Giới thiệu địa điểm và thông báo quỹ đất quy hoạch là 21,18ha, nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản với diện tích khu vực khai thác là 112ha; ngày 18/11/2010, UBND tỉnh Lào Cai lại cấp Giấy chứng nhận đầu tư chứng nhận Công ty đầu tư dự án khai thác, tuyên và luyện quặng vàng gốc mỏ vàng Minh Lưong với diện tích 151,18ha, vượt so với quy hoạch 130 ha, vi phạm nguyên tắc sử dụng đất đai được quy định tại Điều 11, Luật Đất đai năm 2003.

Trách nhiệm trên thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai.

Việc Dự án khai thác vàng gốc, mỏ vàng Sa Phìn và Tsuha, được cho thuê 9,6 ha đât rừng phòng hộ và 9,654 ha đất chưa sử dụng nhưng quy hoạch là rừng phòng hộ; 15,83 ha đất tại Tsuha, xã Nậm Xây quy hoạch rừng sản xuất, nhưng những diện tích này không quy hoạch là đất hoạt động khoáng sản, vi phạm nguyên tắc hoạt động khoáng sản.

Trách nhiệm thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn: Sở Xây dựng tỉnh giới thiệu địa điểm lập dự án với diện tích 3,77 ha không thuộc quy hoạch sử dụng đất dịch vụ, đồng thời UBND tỉnh Lào Cai có Văn bản cho chủ trương để chủ đầu tư tận thu, thu gom quặng Apatit khi thực hiện dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn, là vi phạm Điều 65 và Điều 67 Luật Khoáng sản năm 2010.

Trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, giai đoạn 2010-2013.

Việc thẩm định cấp Giấy chứng nhận đần tư đối với hoạt động khai, thác khoáng sản: Công tác thẩm định còn nhiều khuyết điểm. Việc đánh giá hiệu quả đầu tư, năng lực tài chính, kinh nghiệm của Chủ đầu tư chưa chính xác, dẫn đến nhiều dự án triển khai chậm tiến độ, một số dự án hoạt động không hiệu quả và có dự án phải chuyến nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Một số dự án khai thác khoáng sản được chủ đầu tư chuyến nhượng quyền khai thác khoáng sản khi chưa được cơ quan có thấm quyền cho phép và việc UBND tỉnh Lào Cai cho phép một sô chủ đầu tư khai thác tận thu khoáng sản 8 năm (vượt thời hạn 3 năm), là vi phạm Luật khoáng sản.

Trách nhiệm thuộc chủ đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Lào Cai, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường, giai đoạn 2005 - 2015.

Ngoài ra việc cấp giấy phép khai thác và giao đất khai thác khoáng sản: Giai đoạn 2007- 2015, đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản và giao đất tại 13 dự án, diện tích vượt so với quy hoạch 196,77 ha vào đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp và các loại đất khác; có 11 dự án khai thác khoáng sản nằm ngoài quy hoạch với diện tích 65,41 ha,

Đối với Công ty Apatit Việt Nam, trong quá trình thanh tra một số Khai trường đã khai thác nhiều năm, nhưng đến thời điểm thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan chưa thực hiện việc cắm mốc và bàn giao mốc giới tại một số khu vực khai thác. Công ty vẫn khai thác quặng apatit tại một số khai trường khi Giấy phép khai thác đã hết hạn khai thác.

Còn đối với Công ty TNHH Xây dựng, Thương Mại Lilama: UBND tỉnh cho phép Công ty thực hiện dự án nhà hàng, khách sạn, nhưng thực tế khai thác apatit trái phép.

TTCP chỉ rõ trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dụng, thời kỳ xảy ra các sai phạm nêu trên.

 Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc này!

Hà Đương

Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: