9 năm trước

Thế này thì có khóc không?

Tại sao em của mày cứ khóc suốt ngày thế?- Một cô bé hỏi bạn.

Tại sao em của mày cứ khóc suốt ngày thế?- Một cô bé hỏi bạn.

- Có gì lạ chứ? Nếu mày không có răng, không có tóc, không biết đi, không biết nói, vệ sinh cũng phải người khác phục vụ thì mày có khóc không hả?

*****

- Con muốn mẹ sinh cho con em trai hay em gái?

- Con chỉ thích mẹ sinh chó con.

*****

- Thật là quá đáng! - Thầy giáo nghiêm giọng mắng - Sao bài tập làm văn tả con chó của em y như bài của anh em, không sai một chữ?

- Em biết làm sao được, thưa thầy! Nhà em có mỗi con chó đó.

Sưu tầm

Từ khóa: