7 năm trước

Bài học từ loài kiến

Chúng ta đều biết kiến là loài rất chăm chỉ, nhưng nghiên cứu mới cho thấy chính thói quen làm việc cùng nhau là chìa khóa để chúng xử lý khối lượng công việc khổng lồ.

Chúng ta đều biết kiến là loài rất chăm chỉ, nhưng nghiên cứu mới cho thấy chính thói quen làm việc cùng nhau là chìa khóa để chúng xử lý khối lượng công việc khổng lồ.

Kiến là loài đáng biểu dương về khả năng làm việc theo nhóm - Ảnh: AFP

Bài học dành cho con người: hợp tác làm việc có thể là điều quan trọng nhất để đưa ra các quyết định tốt hơn. Và đó cũng là điều mà loài kiến luôn áp dụng.

Để chứng tỏ kết luận trên, các nhà nghiên cứu quan sát cách những cá nhân kiến và kiến theo từng nhóm chọn địa điểm làm tổ.

Họ phát hiện kiến có khả năng đưa ra quyết định cá nhân tốt hơn khi phải đối mặt với ít sự lựa chọn, do chúng không bị quá tải thông tin, theo báo cáo đăng trên chuyên san Current Biology.

Về mặt tổng quát, khi cùng đóng góp theo nhóm, kiến càng đưa ra quyết định chính xác hơn do mỗi cá nhân đều chịu trách nhiệm một phần của quá trình đưa ra giải pháp cuối cùng.

“Tôi cho rằng lý do con người quan tâm đến vấn đề trên vì chúng ta có thể đối mặt với tình trạng quá tải thông tin, và việc này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe lẫn khả năng ra quyết định”, theo Stephen Pratt, Giáo sư thuộc Đại học bang Arizona (Mỹ).

Lan Chi
Theo Thanhnien

Từ khóa: