khoảng 1 năm trước

Petrolimex: Doanh thu 6 tháng đạt gần 97 nghìn tỷ đồng, tiếp tục thoái vốn 24,86%

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), 6 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn đạt xấp xỉ 97 nghìn tỷ đồng doanh thu, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm của Petrolimex lên đến 2.278 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp của tập đoàn đã giảm từ 508 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái xuống còn 347 tỷ đồng, nhưng chi phí bán hàng lại tăng mạnh từ 3.700 tỷ đồng lên 4.200 tỷ đồng. Các khoản thu nhập khác cũng giảm từ 211 tỷ đồng xuống còn 65 tỷ đồng.

Khoản thu nhập từ lãi tiền gửi và cho vay trong 6 tháng đầu năm là 314 tỷ đồng, tăng mạnh so với 205 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Mới đây, Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã được sáp nhập với HDBank, mở ra một sự hợp tác mới giữa Petrolimex và HDBank.

Petrolimex trước đây là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1995 và trở thành công ty cổ phần từ cuối năm 2011. Tập đoàn hiện có 62 công ty thành viên, bao gồm: 43 công ty xăng dầu trong nước do Tập đoàn sở hữu 100% vốn thuộc khối xăng dầu trực thuộc và 19 công ty con khác, 1 công ty liên doanh và 14 công ty liên kết.

Tổng giá trị đầu tư do Petrolimex góp vốn vào các công ty con là 3.090 tỷ đồng, đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết 2.789 tỷ đồng, và đầu tư vào các công ty khác là 301 tỷ đồng. Petrolimex cũng đã phải trích lập dự phòng gần 300 tỷ đồng cho các hoạt động đầu tư của mình.

Trong khi đó, cổ tức được chia từ những khoản đầu tư này là 11 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức 124 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Petrolimex có vốn điều lệ 12.938 tỷ đồng, tương đương số lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 1,29 tỷ cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/08, cổ phiếu PLX của Petrolimex đóng cửa ở mức giá 62.600 đồng/cổ phiếu.

Petrolimex nằm trong danh sách thoái vốn của nhà nước năm 2018 với tỷ lệ thoái vốn 24,86%.

Petrolimex đã phát hành 103.528.476 cổ phần (chiếm 8% vốn điều lệ của Tập đoàn này) cho  đối tác Nhật Bản JXTG Nippon Oil & Energy vào năm 2016 với giá 39.017 đồng/cổ phiếu để thu về xấp xỉ 4.039,4 tỷ đồng.

Đối với cổ phần của Nhà nước sở hữu tại Tập đoàn, trong trường hợp Nhà nước tiến hành thoái vốn tại Tập đoàn thì sẽ không có ràng buộc nào liên quan đến cam kết ưu tiên dành cho đối tác Nhật Bản.

Hiền Anh

Theo infonet.vn

Từ khóa: