7 năm trước

S&P đánh giá tích cực về ngành ngân hàng Việt Nam

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) vừa cải thiện mức đánh giá rủi ro quốc gia đối với ngành ngân hàng (BICRA) của Việt Nam.

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) vừa cải thiện mức đánh giá rủi ro quốc gia đối với ngành ngân hàng (BICRA) của Việt Nam.

Giao dịch tại Vietcombank. (Nguồn: Internet).

Ngày 26/9/2012, thông báo do S&P công bố cho biết, đánh giá BICRA - “đánh giá rủi ro quốc gia đối với ngành Ngân hàng” (BICRA - Banking Industry Country Risk Assessment) mà tổ chức này dành cho Việt Nam đã được tăng thêm một hạng.

Theo S&P, rủi ro kinh tế của Việt Nam được cải thiện thành mức ‘9’ từ mức ‘10’ trước đó.

Cơ sở cho sự cải thiện này là tốc độ tăng trưởng tín dụng và giá tài sản đã giảm sau những chính sách bình ổn của Chính phủ Việt Nam. Các hành động chính sách mà Chính phủ Việt Nam thực hiện từ năm 2011 để bình ổn nền kinh tế đã làm giảm tốc độ tăng trưởng vốn vay và cải thiện sự ổn định giá tài sản. Điều này đã làm giảm rủi ro về mất cân đối kinh tế.

Đánh giá tín nhiệm mà S&P dành cho Việt Nam hiện ở mức "BB-/B", triển vọng "ổn định".

Ngay sau khi cải thiện đánh giá đối với ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung, S&P công bố thêm một báo cáo về nâng đánh giá tín nhiệm đối với ba ngân hàng Việt Nam, trong đó nâng tín nhiệm Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) lên mức "BB-/B" từ mức "B+/B" trước đó, triển vọng duy trì mức "ổn định".

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) được S&P giữ nguyên định mức tín nhiệm ở mức "B+/B", triển vọng "ổn định"./.

Theo Vietnam+

Từ khóa: