8 tháng trước

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 23/3

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 23/3 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

* RAL: Ngày 09/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 của CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 10/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/4/2019.

* CII: Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn của CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII – HOSE) đã mua vào hơn 843.000 cổ phiếu CII trong ngày 15/3. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại CII lên hơn 24,89 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,05%.

* HBC: Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC – HOSE) đã bán ra hơn 2,76 triệu cổ phiếu HBC trong ngày 15/3. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại HBC xuống còn hơn 17,22 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,78%.

* PDN: CTCP Cảng Đồng Nai (PDN – HOSE) thống nhất chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 với tổng doanh thu 694 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 116,1 tỷ đồng.

* NBB: Kallang Ltd, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB – HOSE) trong 2 ngày 20 và 21/3 đã lần lượt bán ra hơn 1,14 triệu và 1,03 triệu cổ phiếu NBB. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại NBB từ hơn 7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,98% xuống còn 4,82 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,81%, qua đó không còn là cổ đông lớn của NBB.

* SHI: Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà, cổ đông của CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI – HOSE) đăng ký mua vào hơn 4,31 triệu cổ phiếu SHI từ ngày 26/3 đến 24/4 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại SHI lên hơn 5,69 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,67%. Theo chiều ngược lại, ông Lê Hoàng Hà, Phó chủ tịch HĐQT của SHI đăng ký bán ra hơn 3,41 triệu cổ phiếu SHI cùng thời gian và phương thức nêu trên.

* VDP: Ngày 01/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP Dược phẩm trung ương Vidipha (VDP – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 2/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/5/2019.

* VDS: CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu 439 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 96 tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm nay, VDS thông báo đã đạt hơn 55,4 tỷ đồng doanh thu và hơn 21,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

* LDG: Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG (LDG – HOSE) đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu LDG từ ngày 28/3 đến 26/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Hưng sẽ nâng sở hữu tại LDG lên hơn 23,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,15%.

* EVE: CTCP Everpia (EVE – HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với chỉ tiêu doanh thu 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng. Ngoài ra, HĐQT sẽ trình cổ đông cổ tức năm 2018 bằng tiền theo tỷ lệ 10%.

* ITC: Ngày 29/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Đầu tư – Kinh doanh Nhà (ITC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 1/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/4/2019.

* DNP: Ông Vũ Đình Độ, Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP – HNX) đã mua vào 2,5 triệu cổ phiếu DNP trong ngày 19/3. Sau giao dịch, ông Độ đã nâng sở hữu tại DNP lên hơn 10,06 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,06%.

Lạc Nhạn

Theo Đầu tư Chứng khoán

Từ khóa: