8 năm trước

Yếu tố tâm lý "đẩy" giá vàng vọt lên gần 38,5 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay đã vọt lên 38,44 triệu đồng/lượng, vượt xa cả mức đỉnh đã xác lập vào ngày 9/11/2010 gần 250.000 đồng.